понеделник, 22 май 2017 г.

Котешка идилия

Това да си котка изглежда много хубаво. Съдейки по мойта черна писана,направо мога да и завидя на котешкия живот. И тъй като много си я обичам тази нощ тя бе моято вдъхновение за направата на тази картичка.

Being a cat looks very good. Judging by my black writing, I can also envy the cat's life. And because I love her very much, this night it was my inspiration for making this card.

И така...
Докато бяхме навън с децата ,незнайно защо и как в главата ми изкочи една песен,която съм слушала веднъж и надали пак ще повторя,тя е на един български певец,ако мога така да го нарека,а песента ако не се лъжа се казваше "Съчки събирам" ... То само по името може да познаете що за песен е ,а как ми изкочи в главата въобще не знам...
И така тананикай си тази песен,докато седяхме на площадката с децата в главата ми се роди идеята че мога да направя картичка с съчки 😁 и се залових аз да събирам и подбирам паднали клончета и пръчки .

And so...
While we were out with the kids, I did not know why and why, in my head, a song that I have listened to once, and I will not repeat again, is a Bulgarian singer if I can call it, and the song if I'm not mistaken was called " I'm collecting ... "It's only by name that you can know what song it is, and how I get up in my head I do not know at all ...
And so you humiliate this song as we sat at the playground with the children in my head was born the idea that I can make a card with twigs 😁 and I took hold of collecting and choosing fallen twigs and sticks.

Събирах ,събирах и хоп роди се идеята тези клончета да бъдат направени на ограда...
Но какво да има при тази ограда... Огледах се ,помислих и се спрях на моята котка. Тя се беше настанила на прозореца и наблюдаваше живота навън... А аз реших ,че на оградата най - добре ще и седят едни три котета... Захванах се и набързо ги нарисувах и оцветих... Отдавна ги харесвам тези котки,даже преди време ги нарисувах и върху една тениска 😊 и така с малко въображение и голямо желание се получи тази картичка. Доукрасих я с една роза ,която направих ,или по точно първата ми роза от хартия. Определено има още много да се упражнявам,но ми хареса как се вписа в картичката. Тук таме някоя друга звездичка,и един надпис "Честит празник " и воаля 😁
Надявам се не ви отегчих с дългото ми писание и се надявам картипката да ви хареса 😊
Поздрави: Гери

I was collecting, collecting and hoping the idea of ​​these twigs being made on a fence ...
But what about this fence ... I looked around, thought, and stopped my cat. She was sitting in the window and watching the life outside ... And I decided that three kittens would be best sitting on the fence ... I started and quickly painted and painted them ... I long love these cats, I've just painted them on a T-shirt before, and so with a little imagination and a great desire to get this card. I decorated it with a rose I made, or more precisely my first rose of paper. I definitely have a lot to practice, but I liked how it was written in the card. Here is another asterisk, and a note "Happy holiday" and voyage 😁
I hope I did not bore you with my long writing and I hope the card you like
Greetings: Gerry

С тази картичка ще участвам в следните предизвикателства:
With this card I will take part in the following challenges:

http://showusyourpussies.blogspot.bg/2017/05/show-us-your-pussies-cats-challenges-18.html

http://lilpatchofcraftyfriends.blogspot.bg/2017/05/challenge-58-winners-from-challenge-57.html

http://inspirationdestinationchallengeblog.blogspot.bg/2017/05/128-TPND.html

http://ttcrd.blogspot.bg/2017/05/ttcrd-challenge-may-16.html

http://pileitonchallenge.blogspot.bg/2017/05/pile-it-on-challenge-130-animal-andor.html#

http://alohafridaychallenges.blogspot.bg/2017/05/95-animals.html

http://www.simonsaysstampblog.com/mondaychallenge/?p=8966

http://ikesworldchallengeblog.blogspot.bg/2017/05/ikesworld-challenges-89-anything-goes.htmlпетък, 12 май 2017 г.

Албумче за снимки

Днес ще ви покажа едно албумче,върху което работих тия дни.
То е за една 5 годишна госпожица ,по случай нейното кръщаване.


Today I will show you an album I worked on these days. It's for a 5-year-old lady, on her
Christening .


Изработено е изцяло от дизайнерска хартия и перлен картон, който използвах за пантите на албума. 
Дизайнерската хартия е на IMG Vision колекция Spring feeling. Страхотни дизайни :)
За корицата използвах две пеперудки, едно много сладко ангелче и малко перли и панделка.
А самото албумче също се затваря с панделка.
Побира до 40 снимки. Като на всяка страница има джоб с по една вложка от картон,на която също се слагат снимки,може и да се пише на нея.


It is made entirely of design paper and pearl card, which I used for the hinges of the album. The design paper is the IMG Vision Spring Feel collection. Great Designs :) For the cover I used two butterflies, a very sweet angel and a few pearls and a ribbon. And the album itself also closes with a ribbon. It holds up to 40 pictures. On each page there is a pocket with one cardboard insert, which is also put on pictures, it can be written on it.

Харесва ми колко стана нежно и симпатично.
Надявам се да се хареса и на девойката, за която е предназначен и да и остане един хубав и скъп спомен. :)


I like how tender and affectionate she was. I hope she likes the girl she is destined for and remains a nice and expensive memory. :)
С това албумче ще участвам в следните предизвикателства:

With this album I will take part in the following challenges:

http://kartishok-challenges.blogspot.bg/2017/04/fly.html

http://cutitupchallenges.blogspot.bg/2017/05/challenge-121-wings.html

Тениска Мини Маус

Ето я и вече завършена тениската с Мини Маус.
След няколко дни рисуване вече е готова  и търси своя нов собственик.
Много ми харесва как се получи,тъй като изпробвах и една нова боя ,която е релефна и с ефект на кадифе. И определено много ми харесва резултата :)

Here's the Mini Mouse T-shirt. After a few days drawing is ready and looking for its new owner. I like how it works because I also tested a new paint that is embossed and velvety. And I definitely like the score :)


събота, 6 май 2017 г.

Позабравено хоби

Днес ми е ден за рисуване...
Отдавна не бях рисувала нищо.

Today is my day of drawing ...
I had never painted anything.
Музата ми си бе взела кратка попивка :)
Но ето, че днес се завърна с нови сили и идеи...
И така без да му мисля ,отворих шкафа с боите,поизтупах им прахта и се захванах с четките.
Бях забравила,какво спокойствие ме обзема ,когато рисувам.

My muse had taken a short swallow :)
But here he came back with new powers and ideas ...
And so without thinking, I opened the cabinet with the dots, dusted them on the dust and started brushing.
I had forgotten how calm it took me when I was drawing.
И ето така ненадейно докато децата спят следобедния си сън аз пресъздадох,тази Мини Маусс върху една тениска,която също чакаше да бъде нарисувана,и скоро завършена ще чака да отиде при при новия си собственик. Не знам още кой е той,но се надявам бързо да и намеря подходящия човек . :)

Очаквайте скоро да я видите завършена :)And this is how unexpectedly as the children sleep their afternoon sleep, I recreated this Mini Mouse on a T-shirt, which also waited for being painted, and soon finished waiting for her to go with her new owner. I do not know who he is, but I hope to find the right person quickly. :)

Coming soon to see her finished :)
6 май- Гергьовден

Днес е един много хубав празник. 

Today is a very nice holiday.

Гергьовден в България се нарича денят, в който се чества Свети Георги Победоносец6 май. Обявен е за официален празник в Република България, както и за Ден на храбростта и Българската армия. Чества се и като Празникът на овчаря.


St. George's Day in Bulgaria is the day celebrating Saint George the Victorious, May 6th. It was declared an official holiday in the Republic of Bulgaria, as well as for the Day of Courage and the Bulgarian Army. It is also celebrated as the Feast of the Shepherd.
Честит празник на всички празнуващи и именници!
Честит имен ден и на мен :)


Happy celebration of all celebrities and names!
Happy Name Day to Me :)понеделник, 1 май 2017 г.

Angel

Здравейте и Честит 1 май- денят на труда.

Hello and Happy 1 May - Labor Day.

На днешния хубав празник ще ви покажа една картичка,която изработих вчера.

On today's beautiful holiday I will show you a card I made yesterday.

Дълго време се чудех как да я подредя и направя ,много исках да използвам тези дървени клечки.
Когато видях това прекрасно англече ,вече знаех че то ще се съчетае много добре с клечките.
Както знаете не ме бива много в оцветяването,но определено се постарах да се получи добре. Аз си го харесвам. :)

For a long time, I was wondering how to arrange it and do, I really wanted to use these wooden sticks.
When I saw this wonderful anglache, I already knew that it would blend very well with the sticks.
As you know, I do not care much about coloring, but I definitely tried to get it right. I like it. :)

И така изрязах си аз оцветеното англече,и доста се почудих с какво да го съчетая и доукрася.
Все още съм доста начинаеща в правенето на цветя,но пък и те взеха че ми се получиха добре.Изцяло ги нарисувах изрязах и оцветих на ръка.Същото направих и с листата.И определено много ми хареса резултата и ще се постарая да продължавам сама да си правя цветята и да се усъвършенствам..И за малко разнообразие сложих и по две клонки листа от бирен картон.
И ето моята картичка придоби един хубав завършен изглед ,който определено ми харесва.

And so I cut out the painted anglet, and I was quite surprised to combine it with it.
I'm still quite a beginner in the making of flowers, but they also took that I got well. I totally drew them cut and stained by hand. The same I did with the leaves. And I definitely liked the result and I will try to continue alone I make flowers and perfect myself. And for a little variety I put on two branches of beer cardboard.
And here's my card got a nice finished look that I definitely like.

Images:


Надявам се и на вас да ви хареса.

I hope you like it too.

Поздрави : Гери

Greetings: Gerry


С тази картичка ще участвам в следните предизвикателства:

With this card I will take part in the following challenges:

http://ikesworldchallengeblog.blogspot.bg/2017/04/ikesworld-challenges-87-anything-goes.html

събота, 29 април 2017 г.

Интерактивна картичка-Interactive card

Днес ще ви покажа една интересна картичка,която изработих за рождения ден и кръщенето на едно малко момченце.

Today I will show you an interesting card I made for the christening and the birthday of a little boy.

Картичката е разделена на две,от едната страна е пожеланието за кръщенето и разгъвка за снимка,от другата страна е пожеланието за рождения ден и пак с разгъвка за снимка.На гърба на картичката направих едно джобче,в което сложих едно тагче,на което са написани  имената на подаряващите.

The card is divided into two, on one side is the wish for christening and one for the place for a photo, the other is the wish for the birthday, and again with the picture, On the back of the card, I made a pocket, in which I put a tag on which the names of the people giving the card were written.


Украсих картичката с няколко малки щипки,няколко знаменца и малко цветни копчета. Сложих и панделка,с която да може да се затваря картичката.Вътре сложих и по една табелка и изрязан декоративен елемент.
Харесва ми как се получи.

Надявам се и на вас да ви хареса.

I decorated the card with a few small claws, a few flags and a little colored buttons. I put on a ribbon with which the card can be closed. Inside, I put on a plate and cut a decorative element.
I like how you get
I hope you like it too

Поздрави: Гери
Greetings: Gerry
 С тази картичка ще участвам в следните предизвикателства:
петък, 28 април 2017 г.

GD Challenge #89 at scrapping4funchallenges

Здравейте приятели :)
Днес ще ви покажа една картичка,която изработих специално за за участието ми като гост дизайнер в предизвикателство #89 на http://scrapping4funchallenges.blogspot.bg/

Hello friends :)
Today I will show you a card I made especially for my participation as a guest designer in Challenge #89 in http://scrapping4funchallenges.blogspot.bg/Благодаря на Рейчъл и екипа и ,че харесаха картичката ми и ме поканиха да бъда гост дизайнер.За мен е голяма чест :) 
И така ето я и картичката. :) 

Thanks to Rachelle and her team that they liked my card and invited me to be a guest designer. It is a great honor for me :)
So here is the card. :)


Толкова шантава колкото съм и аз, даже аз май и малко повече :)
За направата и използвах един цип , който залепих полуотворен за по ефектно,направих и едно цвете от мокри кърпички (не знам защо, но много ми харесват тези цветя) ,сложих едно парче гофриран картон,леко го дистреснах,и върху него сглобих тази шантава рокля.Нея направих от малко дизайнерска хартия за бюстие,долната част направих от тишу хартия,отдолу сложих дантела и украсих с цветни копчета и камъчета и една панделка за разкош :) 

As crazy as I am, I even think a little bit more :)

I made a flower of wet wipes (I do not know why, but I like these flowers very much), I put a piece of corrugated cardboard, I slightly distracted him, and I put together this cheeky Dress made from a little designer paper for buzzer, the bottom part made of tissues paper, below I put lace and decorated with colorful buttons and pebbles and a ribbon for splendor :)

Надявам се да ви хареса :) 
Поздрави: Гери

I hope you like it :)
Greetings: Gerry

С тази картичка ще участвам в следните предизвикателства:
This card will participate in the following challenges:

http://beccysplace.blogspot.bg/2017/04/april-challenge.html
http://inspirationdestinationchallengeblog.blogspot.bg/2017/04/ag-127-masc.html

петък, 21 април 2017 г.

Картичка ''Няма невъзможни неща"

Здравейте :) 
Hello :)

Днес ще ви покажа една картичка ,която направих тази нощ.
Много ги харесвам тези пилета - пилешарчета :) 
Преди време си ги нарисувах върху едни дънки, а сега ги сътворих на картичка :) 
Аз съм доста цветен,и шантав човек,и затова обичам да правя  такива неща. 

Today I will show you a card I made tonight. I like them very much - chickens :) Some time ago I drew them on some jeans, and now I created them on a card :) I'm pretty colorful and a shitty person, and that's why I love doing things like that.

За направата и използвах дизайнерска хартия за основа.От великденската декорация ми остана тази жълта трева която сложих като акцент. На друг картон картон разнесох няколко цвята водни бои и така направих фона. Пилетата направих също от различни десени дизайнерска хартия. Обичам да ми е шарено :) А цветето направих от мокри кърпички,и заших едно копче. Добавих и няколко надписа с Label maker. 

I made the design paper for the base. From the Easter decoration I left this yellow grass that I put as an accent. On another cardboard I carried several watercolors and so I made the background. I also made chickens from different designer paper designs. I love to have my shade :) And the flower I made from wet wipes, and I sewed a button. I also added a few labels with Label maker.

И  така пилетата се превърнаха в интересна картичка :) 
Надявам се да ви хареса.
Поздрави: Гери

So the chickens turned into an interesting card :) I hope you like it. Greetings: Gerry

С тази картичка ще участвам в следните предизвикателства:
This card will participate in the following challenges:

http://cardsaddicted.blogspot.bg/2017/04/332.html
http://modnoe-hobby.blogspot.bg/2017/04/bright-april.html
http://www.simonsaysstampblog.com/mondaychallenge/?p=8720
https://scribblesdesignschallenge.blogspot.bg/2017/04/challenge-51-midway-birds-of-feather.html
https://scribblesdesignschallenge.blogspot.bg/2017/04/challenge-52-shades-of-spring.html
http://intaas.blogspot.bg/2017/04/ch6-wings.html
http://ikesworldchallengeblog.blogspot.bg/2017/04/ikesworld-challenges-86-anything.html
http://lilpatchofcraftyfriends.blogspot.bg/2017/04/challenge-56.html
http://crazychallenge.blogspot.bg/2017/04/cch-246-spring-is-coming.html
http://beccysplace.blogspot.bg/2017/04/april-challenge.html

сряда, 12 април 2017 г.

Дънкови страсти - denim passions

Днес ще ви представя една картичка,с която много се гордея и много си харесвам :)

Today I present you a card, which I'm very proud and very much like :)

Моето шантаво вдъхновение се превърна в оригинална и интересна картичка :)

My goofy inspiration turned into original and interesting card :)
За изработката и използвах един от задните джобове на мои стари дънки . Той е и основния елемент в картичката. За фона използвах водни боички,които разнесох с мокра кърпичка,а релефа направих с кит за дърво . В джоба сложих един таг,който декорирах с печати ,копчета и релеф. А на джоба сложих още няколко копчета и надпис Честит рожден ден...
И така се получи тази разкошотия :)

For the production and use one of the back pockets of my old jeans. It is the main element in the card. For the background I used watercolor, which erupted with a damp cloth and relief made with wood putty. In my pocket I put a tag which decorated with stamps, buttons and relief. A pocket I put a few more buttons and inscription Happy Birthday ... So get this razkoshotiya :)

Надявам се да ви хареса.
Поздрави: Гери
С тази картичка ще участвам в следните предизвикателства:

I hope you like it. Greetings: Gerry This card will participate in the following challenges:
Happy Easter

Здравейте,представям ви още една картичка на великденска тематика.
Hello, I present you another card of Easter theme.

Много ми харесват този тип картички и тази сгъвка,и затова реших и аз да се пробвам с направата на една.
Оказа се,че е доста лесно и в същото време интересно.

I really like this type of card and fold this, so I decided to try to make one.
It turned out that it is quite easy and at the same time interesting.

За направата и използвах дизайнерска хартия за фон,яйцето също изрязах от дизайнерска хартия,украсих го с малко цветна панделка.Зайчето е един сладък печа,който оцветих с акварелни моливи и малко водни бои . И за финал написах надписа и доукрасих с няколко розички и цветни перлички.
Мисля ,че като за първи опит добре ми се получи. :)

To make and use a designer paper background egg also cut from paper design, decked him with little colored ribbon. Bunny is a cute seal, which stained with watercolor pencils and small watercolor. And finally I wrote the inscription and doukrasih with several roses and colored pearls. I think it was the first experience better I get. :)

Надявам се да ви хареса.
Поздрави: Гери
С тази картичка ще участвам в следните предизвикателства:

I hope you like it. Greetings: Gerry This card will participate in the following challenges:

http://scrapping4funchallenges.blogspot.bg/2017/03/challenge-87-easter.html?m=1

http://ikesworldchallengeblog.blogspot.bg/2017/04/ikesworld-challenges-86-anything.html

http://cutecardthursday.blogspot.bg/2017/04/challenge-473-more-than-1-fold.html

http://lilpatchofcraftyfriends.blogspot.bg/2017/04/challenge-55.html

четвъртък, 6 април 2017 г.

Картичка "Happy Easter"

Здравейте приятели.От няколко дни съм на великденска вълна и това е и вдъхновението ми напоследък.

Hello friends. For several days I'm Easter wave and this is my inspiration lately.

Днес ще ви покажа една картичка от тази нощ :) 
В нея съм използвала малко неща ,но се получи семпла и интересна. 

Today I'll show you a card from tonight :)
In it I used little, but get a simple and interesting.

Надявам се да ви хареса :) 
С нея ще участвам в следните предизвикателства:

I hope you like it. Greetings: Gerry This card will participate in the following challenges:


Поздрави: Гери

понеделник, 27 март 2017 г.

Страхотния ми печат :)

Благодаря на Миглена Петрова за страхотния печат,който ми направи :) 

Картичка Spring mood

Здравейте,днес ще ви покажа една картичка,която нарекох Пролетно настроение.

Hello, today I will show you a card that called Spring mood.

От както настъпи пролетта, ми е свежо ,цветно,слънчево настроението, и затова реших да направя една пролетна картичка. А и тъкмо се чудех кога да опитам да направя цветя от мокри кърпички за първи път :)

Since spring occurs to me it is fresh, colorful, sunny mood, so I decided to do a spring card. And just wondering when to try to make flowers from wet wipes for the first time :)

Е да ви кажа честно много ми харесаха тези цветя. Стават бързо, лесно, и интересно.

Well to tell you the truth I really liked these flowers. They're quick, easy and interesting.

Също така за картичката използвах малко мрежа, един лист дизайнерска хартия от едно старо блокче, и няколко изрязани елемента и тези малки цветя и панделки по мрежата ,които някога използвах за декорации на маникюр :)

Also on the card using small network, a single sheet of paper design of an old block, and several carved elements and these little flowers and ribbons over a network that once used to decorate manicure :)

С тази картичка ще участвам и в следните предизвикателства:
This card will participate in the following challenges:

http://lilpatchofcraftyfriends.blogspot.bg/2017/03/challenge-
54.html

неделя, 19 март 2017 г.

Моите първи АТС-та

Здравейте,днес ще ви покажа моите първи АТС карти.
За тези,които не знаят какво е АТС:

Hello,today i present you my first ATC card.
For those who don't know what ATC:

"АТС Artist Trading Cards възникват през 1997 година и са създадени от швейцарският художник M.Vänçi Stirnemann. По време на своя изложба той изработва малки картини за посетители си. Това са картички с размер 2,5 на 3,5 инча или 64х89мм, т.е. с големината на визитка или бейзболна картичка. Те могат да бъдат носени в портфейл или визитник. Могат да бъдат използвани и като визитки. Има много сайтове за размяна на такива картички. От съществено значение е и гърбът на картичката. Всяка от тях трябва да съдържа името на създатеталя си, наименование, дата и номер, а също и някаква друга информация. Съществуват и готови формати, които могат да се използват за гърба на картичките.
Малкият размер позволява за кратко време и с малко материали да направите много картички."

ATC Artist Trading Cards occurred in 1997 and were created by Swiss artist M.Vänçi Stirnemann. During his exhibition he produced small paintings for visitors. These are cards with size 2.5 to 3.5 inches or 64h89mm, the size of a business card or a baseball card.
They can be worn in the wallet or business card. They can be used as business cards. There are many sites to exchange such cards.
It is essential and back of the card. Each must contain the name of sazdatetalya your name, date and number, and any other information. There are ready formats that can be used for the backs of the cards. The small size allows for a short time and with less material to make a lot of cards.

И така,ето я и моята първа серия АТС карти,която кръстих One word...
Състои се от 4 карти,всяка от които декорирах с малко дизайнерска хартия,по един изрязан елемент,и по една написана дума...
Надявам се да ви харесват.
С тези карти ще участвам и в следните предизвикателства:

So here's my first series ATC cards, which I named One word ... It consists of 4 cards, each decorated with a design less paper in a cut-out element, and a written word ... I hope you like it. These cards will participate in the following challenges:


Поздрави:Гери :)